KARABÜK EFLANİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZ ATATÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İHALESİ

İlçemiz Atatürk İlkokulu Müdürlüğü  Kantininin Okul Aile Birliği  tarafından  yapılacak ihale ile  kiraya  verilecektir.
İLÇEMİZ ATATÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İHALESİ

İlçemiz Atatürk İlkokulu Müdürlüğü  Kantininin Okul Aile Birliği  tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale  Kanunu’nun 1. Fıkrası gereğince Pazarlık Usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile  kiraya  verilecektir.

1-  Pazarlığa konu olan Çok Amaçlı Salonun bulunduğu

               a) Okul adı                                                 : Atatürk İlkokulu   

               b) Bulunduğu Yer                                      : Adnan Menderes Cad. EFLANİ

               c) Muhammen Bedel (9 aylık)                   :  3.600,00-TL

               d) İhalenin Yapılacağı Yer                         : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

               e) İhale Yapılacağı Tarih ve Saat               : 06/10/2015 – Saat 10:00’da

               f) Personel mevcudu                                  : 27 Personel+ 327 Öğrenci

               g) Demirbaş bedeli                                     :Yok

               h) Özellikleri                                              : 40 m2  kapalı alana sahip

          2-  İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

          3-  İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edebileceklerdir.

           4- İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Kantinini mahallinde görebileceklerdir.

          5- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

     

           İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

a)      İkametgah senedi

b)      Nüfus cüzdanı sureti

c)      Sabıka kaydı

d)     İlgili esnaf odasından başka kantin işletmediğine ve ihale yasaklısı olmadığına dair alınan belge

e)  Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 20. maddesi’nin 4. fıkrası gereğince katılımcılardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alinmiş ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

f)       Dokuz aylık teklif edilecek kira bedelinin  % 3’ü oranında geçici teminatın Atatürk İlkokulu  Okul Aile Birliğinin Eflani Ziraat Bankasındaki hesabına yatırıldığına dair dekont.

g)      İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair  belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

h)      İhaleye vekâletle girenlerden noterden bu iş için alınacak vekalet gerekmektedir.

i)        Ayrıca 09 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nini ekindeki Ek.2 Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi Genel Şartları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

                 

  İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

a)      T.C. vatandaşı olmak

b)     Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)      Katin İşletmeciliği ile ilgili Ustalık Belgesi, Usta Öğreticilik Belgesi bulunmaması durumunda  kalfalık veya iş yeri açma belgesi

d)     65 yaşından gün almamış olmak

e)      Başka kantin işletiyor olmamak

                                                                               

 

                                                                                                  KOMİSYON

Hükümet Konağı Kat. 4 Eflani/KARABÜK - 0(370) 461 21 82

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.