KARABÜK EFLANİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

                       Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,  hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesinde;          "Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve  ölçülebilir  hedefler  saptamak,  performanslarını  önceden  belirlenmiş  olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar"  denilmektedir. Bakanlığımız, Türk  eğitim  sistemini  düzenleyen   mevzuat  ile  birlikte,   eğitim sistemi  için  referans  bir  politika  belgesi  niteliğinde  olan  ve  Türkiye'nin  AB vizyonuna uygun  olacak  şekilde  hazırlanan  "Millî  Eğitim  Bakanlığı 2024-2028  Stratejik  Planı" 29.12.2023 tarihli  Bakan Onayı ile uygun görülerek uygulamaya konulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028  Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl Millî Eğitim Müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bakanlığımız Stratejik Planı (2024-2028) ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri stratejik planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz  "Stratejik Planı" hazırlanmış  ve 03.05.2024 tarihinde Makam onaylı olarak yayınlanmıştır.

Hükümet Konağı Kat. 4 Eflani/KARABÜK - 0(370) 461 21 82

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.